Bogholder med fokus på og lyst til kreditorbogholderiet

  • Job reference
    4108185805

Vil du kombinere dit enorme servicegen med din solide grundviden om bl.a. kreditoropgaver?

 

DIN ROLLE I DIT TEAM 
Du bliver en del af et team på fire med reference til Adeccos Head of Accounting and Controlling. Teamet er et fagligt stærkt team, der altid hjælper hinanden. Du får dygtige, sjove og passionerede kollegaer, der forstår værdien af, at vi løfter i flok. Du får meget ansvar og frihed til at løse opgaverne, hvorfor det er vigtigt, at du er handlekraftig, en afslutter og kan arbejde selvstændigt. Tempoet i afdelingen er højt, hvorfor du ikke kommer til at kede dig, og med fokus på en performancekultur, er du som medarbejder aldrig i tvivl om, hvilke forventninger der er til dig. Din hverdag er præget af tæt samarbejde med øvrige kolleger i huset og til Adeccos kunder og leverandører, hvorfor det er essentielt, at du trives med en stor kontaktflade og en udadrettet rolle. Din daglige gang bliver på vores Hovedkontor på Frederiksberg.

 

DINE EVNER & KOMPETENCER  
Din succes som bogholder skyldes primært din lyst til at have med kreditorbogholderiet at gøre samt dit enorme servicegen overfor kollegerne og kunderne. Din systematiske tilgang til arbejdet og dit fokus på detaljer sikrer, at vi har vedvarende høj kvalitet i alt, hvad vi foretager os. Dine arbejdsopgaver vil primært være kreditorbogholderiet, men der vil også være diverse ad hoc opgaver samt debitorhåndtering i ferieperioder, hvor vi hjælper hinanden, hvorved din solide grundviden indenfor bogføring og dit stærke faglige fundament indenfor processer og opgaver kommer i spil. Du navigerer ubesværet i Navision og har et fornuftigt kendskab til Excel. Derudover har du gode dansk- og engelskkundskaber mundtligt såvel som skriftligt. Din robuste, udadvendte, positive og imødekommende tilgang gør, at du bidrager aktivt til det gode samarbejde. Din erfaring gør, at du er selvkørende, kender arbejdsgangene og samvittighedsfuldt følger dine opgaver til dørs og naturligt overholder deadlines.

 

HVORFOR VÆLGE OS?

For os er god kemi lige så vigtigt som dine faglige kvalifikationer. Hos Adecco har vi en stærk fællesskabsfølelse. Trivsel og arbejdsglæde er i højsæde. Vi har en flad og uformel organisation med højt til loftet og plads til udvikling og performance. Hos Adecco elsker vi at være sociale og holder derfor mange sociale arrangementer, hvorfor det er vigtigt for os, at du som person er socialt anlagt og har lyst til at bruge tid sammen med os. Endeligt er vi en del af en global virksomhed som af Great Place to Work er blevet kåret som den 2. bedste Globale arbejdsplads.

 

OM ADECCO

Adecco A/S er én af verdens førende indenfor HR løsninger herunder vikarydelser, rekrutteringer og andre bemandingsløsninger. Internationalt er Adecco repræsenteret i ca. 60 lande med 5.100 afdelinger og ca. 33.000 medarbejdere. I Danmark er vi 100 engagerede medarbejdere, som alle arbejder for vores vision om at være kundernes professionelle arbejdsmarkedspartner.

 

Er du vores rette match?

Arbejdsopgaver
{Resbonsibillity}

Kvalifikationer
{Qualification}

Uddannelsesniveau
{Education}

Personlige egenskaber
{Personality}

Sprog
{Language}

Vi kan tilbyde
{ApplicableCondition}

Andre oplysninger
{TravelAmount}

Kontaktoplysninger
{ContactInfo}