Medarbejdere vil have indflydelse på virksomhedens strategi

  • 17-11-2016
  • 15:42
Tags:
  • Adecco Group
  • Press Releases
gptw-2016-logo
Hos Adecco, Danmarks største vikar- og rekrutteringsvirksomhed, udarbejdes forretningsstrategien i tæt samarbejde med medarbejderne. Det er med til at bibeholde den høje grad af trivsel i virksomheden.

Inddragelsen i strategiarbejdet er et af flere elementer der har medvirket til, at Adecco igen er blevet kåret til en af Danmarks bedste arbejdspladser.


Kommunikationschef, Susan Nørgaard, fortæller:
”Vi bestræber os på at inddrage så mange medarbejdere som muligt i så mange beslutninger som muligt. For eksempel er vores forretningsstrategi for de kommende tre år udarbejdet af medarbejdere på alle niveauer i Adecco Danmark.”

Cirka 10 procent af medarbejderne er med i strategigrupperne, hvor de arbejder på lige fod med og har samme stemme som medlemmer af chefgruppen. Arbejdet indledes og præsenteres på Adecco Danmarks to årlige strategiseminarer; Kick Off og Boot Camp.

”Hos os er det ikke kun ledelsen, der præsenterer fremtiden for medarbejderne – det er i høj grad også medarbejderne selv,” siger Susan Nørgaard og fortsætter: ”Vi oplever, at medarbejderne tager opgaven seriøst, og de tager ejerskab for strategien. Det smitter af overalt i organisationen, og det skaber engagement i hverdagen.”

Det er Great Place to Work, der på baggrund af en undersøgelse blandt medarbejdere, for sjette år i træk har udråbt Adecco Danmark til en af landets bedste arbejdspladser. Adeccos medarbejdere giver blandt andet udtryk for, at den øgede indflydelse på virksomhedens strategiske arbejde øger motivationen i hverdagen.

”I forbindelse med sidste års Boot Camp foretog vi selv en mini-analyse blandt medarbejderne,” fortæller Susan Nørgaard. ”Her var konklusionen, at medarbejderne ønskede mere indflydelse, så det lyttede vi til og inviterede dem, der havde lyst, med i en treårig strategiproces, hvor de er med til at udvikle – og fremlægge – forretningsstrategien for vores kolleger.”
Adecco Danmark arbejder kontinuerligt med at øge tilfredsheden blandt medarbejderne ved at involvere og engagere ansatte på alle niveauer: ”Vi kan se, at det smitter af på kvaliteten i vores arbejde, og den oplevelse vores omverden har i kontakten med os, når medarbejderne trives. Så selvom vi er glade for resultaterne, hviler vi ikke på laurbærrene, men bruger dem som et pejlemærke i vores fremtidige arbejde,” slutter Susan Nørgaard.

Om Adecco
Adecco er Danmarks største vikar- og rekrutteringsvirksomhed. Med en omsætning omkring 1 milliard – 130 medarbejdere og 13 afdelinger i Danmark, så beskæftiger Adecco Danmark gennemsnitligt 2500 vikarer dagligt.
Det globale hovedkontor ligger i Zürich, Schweitz, og Adecco er også verdens største vikar- og rekrutteringsvirksomhed. Med mere end 33.000 fuldtidsansatte og omkring 5.100 afdelinger i over 60 lande, tilbyder Adecco en lang række services, der hver dag forbinder omkring 700.000 partnere med vores kunder. Adecco beskæftiger sig med vikariater, fuldtidsstillinger, karriereskift og talentudvikling samt outsourcing og konsulentbistand. Adecco er en Fortune 500 virksomhed.

Læs mere på adecco.dk/om-os

Om Great Place to Work®

Great Place to Work® er en global ekspert inden for high-trust og high-performance arbejdskulture. Gennem navnebeskyttede værktøjer, rådgivningstjenester og certifikationsprogrammer inklusiv Best Workplaces-lister og -redegørelser over arbejdspladser, tilbyder Great Place to Work® benchmarks, strukturer og ekspertviden, der er nødvendig for at skabe, opretholde og anerkende fremtrædende arbejdskulturer. I USA producerer Great Place to Work® den årlige udgivelse Fortune "100 Best Companies to Work For®" samt Great Place to Work® Best Workplaces-lister, inklusiv lister over millenials, kvinder, diversitet, små og mellemstore virksomheder samt en række andre industrier.

Følg Great Place to Work® online på www.greatplacetowork.com og på Twitter: @GPTW_US.

Om World’s Best Multinational Workplaces-liste

Siden 2011 har Great Place to Work® identificeret hvilke multinationale organisationer, der skaber de bedste arbejdspladser på tværs af landegrænser. For at kvalificere sig til listen af virksomheder forrest i feltet skal organisationer opfylde vores krav om, hvad en multinational organisation er samt være opstillet på mindst 5 nationale lister, der rangerer organisationer efter resultatet af deres medarbejderundersøgelse Trust Index© og deres vurdering Culture Audit© (for at kvalificere sig i USA kigger vi på listen over Fortune 100 Best Companies to Work for). Det er resultaterne fra de nationale lister kombineret med de ekstrapoint, der gives for det antal lande, en organisation har foretaget sine medarbejderundersøgelser i, samt den procentdel af virksomhedens globale arbejdsstyrke, der er repræsenteret i medarbejderundersøgelserne, der tilsammen udgør en top 25 rangorden.


Kandidater til listen skal have minimum 5.000 ansatte på verdensplan, og 40 % af arbejdsstyrken (eller 5.000 ansatte) skal have base uden for det land, organisationen har hovedsæde i. Kandidater til World’s Best Multinational Workplaces-listen 2016 skal have været opstillet på nationale ranglister over arbejdspladser offentliggjort på følgende lister: Best Workplaces in Asia 2016, Best Workplaces in Latin America 2016, Best Workplaces in Europe 2016, Best Workplaces in Canada 2016, Best Workplaces in Nigeria 2016, Best Workplaces in Brazil 2016 and Fortune Best Companies to Work For in US 2016.