Brænd igennem til jobsamtalen

Det er hårdt arbejde at få en jobsamtale i hus, men dit ultimative mål er at få jobbet. Det er derfor meget vigtigt at arbejde med dine samtalefærdigheder for at udnytte muligheden bedst muligt.

Vi kan hjælpe dig. Vi har interviewet tusindvis af aspiranter som dig og har hjulpet millioner af andre med at forberede sig til en succesfuld jobsamtale med virksomheder over hele landet. Vores erfaring har givet os stor viden om, hvad der kræves for at få en jobsamtale i hus, og vi vil gerne dele vores gode råd med dig.

Artikler


Før jobsamtalen

Forbered dig godt
Jobsamtalen er en test af dine kvalifikationer samt af din viden, professionalisme og parathed. Og som ved enhver anden test er det en stor hjælp først at lave sit hjemmearbejde og læse på lektien.

Undersøg virksomheden

Find ud af så meget som muligt om virksomheden ­ sæt dig ind i dens historik, fremtidige mål, og hvor den befinder sig i dag. Nyttige kilder:
 • Din rekrutteringsmedarbejder
 • Virksomhedens hjemmesider 
 • Online-kilder såsom LinkedIn, Glassdoor og CareerLeak
 • Årsrapporter 
 • Venner og samarbejdspartnere

Sæt dig ind i stillingen, som om den allerede var din

Skaf dig grundig viden om stillingen, hovedansvarsområder og det, der forventes.
Vær klar til at stille spørgsmål som f.eks.:
 • Hvem har haft succes og hvorfor?
 • Hvem har ikke haft succes og hvorfor?
 • Hvem refererer stillingen til?

Gennemgå dit CV
Vurder din karrierehistorik grundigt:
 • Gennemgå alle datoer, stillinger, ansvarsområder og resultater
 • Sørg for, at din tilstedeværelse på sociale netværk som Facebook, Twitter og LinkedId afspejler dig positivt
 • Kend dine stærke og svage sider
 • Vær parat til at komme med særlige eksempler på resultater, og hvordan de kan hjælpe virksomheden med at løse nogle af dens problemer
 • Koncentrer dig om dine seneste stillinger, men sørg for at fremhæve fremskridtene gennem din karriere
 • Tænk over dine succeser, så du på en god måde kan fortælle om dine stærke sider, når muligheden byder sig!

Gør dig klar til at bestå testen
Husk, at den potentielle arbejdsgiver træffer sin ansættelsesbeslutning ud fra følgende nøglefaktorer:
 • Holdning og optræden
 • Image, præsentation og kommunikationsevner
 • Erfaring og kvalifikationer
 • Uddannelse og beviser
 • Branchemæssig og teknisk baggrund

Styrk din sociale profil
Sociale medier handler ikke kun om at dele pinlige fotos og opdateringer om aktuelle eventyr. Websteder som Facebook, Twitter og LinkedIn er ofte det første sted, potentielle arbejdsgivere undersøger, når de søger efter og screener kandidater.

Ifølge en undersøgelse fra 2011 foretaget af den sociale overvågningstjeneste Reppler benytter 90 % af virksomhederne de sociale medier til at screene jobkandidater.

Længe før du træder ind på interviewerens kontor, skal du sørge for, at din tilstedeværelse på de sociale medier viser dig fra din bedste side.
Forslag:
 • Tilpas dine privatlivsindstillinger omhyggeligt, så de kun giver adgang til det indhold, der er tiltænkt andre
 • Find den rigtige balance mellem det personlige og professionelle for at afspejle din karakter uden at træde over grænsen
 • Hvis du overvejer at lave et opslag med et særligt billede, link eller en særlig besked, så vær forsigtig
 • Gør din LinkedIn-profil så omfattende og engagerende som muligt på samme måde, som du gør med dit trykte CV
 • Deltag i diskussioner i forummer på LinkedIn og professionelle netværkssteder for at demonstrere din viden
 • Vurder personerne i dit netværk, og fjern forbindelser, der kan stille dig i et ufordelagtigt lys
 • Sig aldrig noget usandt eller udokumenteret, da det kan ramme dig som en boomerang og modvirke din troværdighed
 • Skab forbindelse til de virksomheder, du ønsker at arbejde for via grupper og fællesskaber
 • Søg efter dig selv, og hvis du ikke kan lide det, du finder, skal du ændre budskabet ved at starte en blog eller registrere et website i dit navn og med din portefølje

Øv dig...
En fingeret samtale kan hjælpe dig med at ramme plet under selve jobsamtalen. Bed en ven, et familiemedlem, en kollega eller din Adecco-rekrutteringsmedarbejder om at optræde som interviewer og komme med konstruktiv feedback.

...dine svar

Ingen jobsamtale er ens, men der er visse spørgsmål, som du skal forvente, bliver stillet. Sørg for at have svar parat ‹ hurtige, ærlige, direkte og positive svar kan medvirke til at give et mere markant og vellykket indtryk under jobsamtalen. Hvis det er relevant, skal du knytte din svar til praktiske eksempler, der viser den potentielle positive indflydelse, du kan tilføre arbejdsgiveren.
 • Hvad er dine kort- og langsigtede mål?
 • Hvad søger du i et job?
 • Hvad er forskellen for dig på en god og en fantastisk stilling?
 • Hvorfor forlader du din nuværende stilling?
 • Kan du forklare eventuelle huller i din ansættelseshistorik?
 • Hvorfor valgte du en jobsamtale med min organisation?
 • Hvad kan du gøre for os, som ingen andre kan?
 • Hvorfor skal vi ansætte dig?
 • Arbejder du godt under pres, med deadlines osv.?
 • Hvilken ledelsesstil er den mest effektive for dig?
 • Hvordan har din tidlige karriere eller baggrund påvirket din udvikling og/eller nuværende ledelsesstil?
 • Hvordan har din ledelsesstil ændret sig med årene?
 • Hvilke belønninger er de vigtigste, du forventer i din karriere?
 • Hvilke 5 resultater er de største, du har opnået i din nuværende eller forrige stilling? I din karriere?

...og dine spørgsmål

En god jobsamtale skal flyde frit ­ og ikke være en ensidig tale eller en uharmonisk samtale med spørgsmål og svar. Du skal stille spørgsmål, der kan give dig mere viden om stillingen, vise, at du er velinformeret, og give dig en bedre idé om, hvor du står i forhold til intervieweren.
Følgende er spørgsmål, du kan overveje at stille:
 • Hvordan føler du, at jeres største konkurrenter opruster over for jer med hensyn til produkter, markedsandele, marketingstrategier, stærke og svage sider?
 • Fortæl mig om virksomhedens historik/vækst.
 • Hvad har været det største fremskridt og det største tilbageslag i virksomhedens nyere historik?
 • Hvad har topprioritet i de næste 6 måneder, og hvordan vil sådan en med min baggrund kunne bidrage?
 • Kan du give mig en idé om, hvordan en typisk dag er, hvis jeg får jobbet?
 • Hvilke karaktertræk har jeres bedste medarbejdere til fælles?
 • Hvor ser du jeres virksomhed bevæge sig hen inden for de næste år?
 • Hvilke 3 hovedegenskaber søger I hos en kandidat?
 • Hvad indebærer jeres interviewproces?
 • Kan jeg eventuelt få lov til at møde nogen af de personer, som jeg måske skal arbejde sammen med?
 • Hvilke positive resultater og skuffelser har du personligt oplevet, mens du har været ansat i virksomheden?

Dagen for jobsamtalen

Gør dig klar til at få jobbet!
Dette er din store dag! Få mest muligt ud af den med disse forslag:
 • Vær udhvilet: Du har brug for energi til at forblive engageret og fokuseret under hele samtalen.
 • Klæd dig på til succes: Bær en professionel påklædning. For mænd er det et konservativt jakkesæt med slips og for kvinder et forretningsmæssigt sæt tøj i en dæmpet farve.
 • Tag af sted i god tid: Du skal komme mindst 15 minutter før samtalen.
 • Hvis det er muligt, kan du prøvekøre strækningen til samtalestedet dagen før for at få et bedre indtryk af trafik og køretid.
 • Husk dit materiale: Tag flere kopier med af dit CV, dine anbefalinger og din portefølje med.
 • Bevar roen: Det er nemt at blive nervøs, men hvis du bevarer fatningen, kan du skille dig ud fra konkurrenterne.
 • Interager: Vær opmærksom på, hvad intervieweren siger, bevar øjenkontakten, og stil relevante spørgsmål. Hvis du foretrækker at tage noter, skal du gøre det sparsomt og ikke lade det distrahere samtalen.
 • Afslut effektfuldt: At efterlade et positivt varigt indtryk er ligeså vigtigt som at gøre et positivt førstehåndsindtryk. Tak intervieweren for muligheden, gentag dine stærke sider, og spørg om de eventuelle næste skridt.
Efter jobsamtalen

Når du har forladt interviewlokalet, har du stadig mulighed for at forbedre dine chancer for at få stillingen. Send et opfølgningsbrev for at minde intervieweren om dine kvalifikationer og nævne det, du glemte at fortælle under samtalen.

I disse tider er et opfølgningsbrev mere end et udtryk for velvilje ­ det er et ²must². Hvis du vælger ikke at sende et, vil en anden sandsynligvis få den stilling, som du har arbejdet så hårdt på at få.

Punkter til overvejelse
 • Send opfølgningsbrevet så hurtigt som muligt. Det giver dig mulighed for at kommunikere et indtryk af vigtighed og stor interesse i muligheden.
 • Det bedste er, hvis du sender brevet næste dag.
 • Et papirbrev fortrækkes, men en e-mail kan også accepteres.
 • Vær så kortfattet som muligt.Det viser, at du respekterer interviewerens tid.

 I brevet skal du:


1. Takke intervieweren for hans/hendes tid.

2. Gentage din interesse og entusiasme for virksomheden og stillingen.

3. Fremhæve din erfaring og dine resultater.

4. Spørge om, hvad du kan gøre for at komme til næste trin.

Få en anden person til at læse en grundig korrektur på dit brev, og e-mail det derefter som et vedhæftet dokument til din rekrutteringsmedarbejder for en afsluttende gennemgang. Sammen vil vi sikre, at dit opfølgningsbrev repræsenterer dig og alt, hvad du kan tilbyde.

Din Adecco-repræsentant kan hjælpe dig med at udvikle dine interviewfærdigheder og give dig en enorm fordel i forhold til andre kandidater. Vi kan også hjælpe dig med at udvikle andre værdifulde jobsøgningsfærdigheder.

Du kan få mere at vide eller undersøge tusindvis af spændende karrieremuligheder ved at kontakte din lokale Adecco-afdeling.