Skriv et godt CV

Du leder efter et job, men der er et problem. Dit CV er ikke godt nok.Og hvorfor er det ikke det? Fordi du ikke har nogen arbejdserfaring.

Betyder det, at du skal leve et liv i arbejdsløshed? Næppe. Næsten alle harbefundet sig i samme situation på et eller andet tidspunkt. Vi er ikke født med arbejdserfaring, men får og udvikler den igennem vores liv, uddannelse og karriere. Du er derfor langt fra ene om at stå over for udsigten til at skulle udarbejde sit første CV eller et nyt efter en forlænget pause fra arbejdsmarkedet. Denne vejledning hjælper dig trin for trin med at udarbejde et CV, der fremhæver dine stærke sider og kvalifikationer på en måde, der gør dig salgbar.

Artikler
Det første punkt på dagsordenen er at gøre op med den forestilling, at du ikke har nogen erfaring. For det har du. Det er muligvis ikke den type joberfaring, som de fleste CV’er indeholder. Men hvis du f.eks. har gået i skole, deltaget i ikke-skemalagte aktiviteter, dyrket en hobby, udviklet computerfærdigheder, hjulpet med at drive en husholdning, arbejdet som frivillig, hjulpet en gruppe eller organisation eller endda arbejdet som babysitter eller blot skovlet sne, så har du nogle rigtige færdigheder, som er af værdi for en potentiel arbejdsgiver.

Det vigtige er at identificere de erfaringer, der gjorde, at du udviklede en færdighed eller udrettede noget af værdi. Så i stedet for at skrive et CV, der indeholder masser af arbejdserfaring, skal du udarbejde et såkaldt ”færdighedsbaseret CV”, der fremhæver det, du gør godt. Resultatet bliver et CV på én side, der giver dig det bedste udgangspunkt for at blive bemærket af en ansættelseschef.

10 enkle trin til at få gang i tingene:

TRIN 1
Vurder dine erfaringer

Tænk over alle aspekter af dit liv – dit hjemmeliv, din skoleerfaring, og hvordan du bruger din fritid. Foretag en grundig vurdering af de færdigheder, du har brugt og erhvervet dig i hver enkelt situation. Som inspiration
kan du stille dig selv følgende spørgsmål:
  • Skole: Havde du en ledende rolle eller fungerede du som teamleder i et vigtigt projekt eller i en fællesskabsbaseret indsats? Fungerede du i en rolle som leder eller frivillig? Var du engageret i klubber, grupper eller sportshold? Var du specielt dygtig til et bestemt computerprogram eller besad du en særlig teknisk færdighed
  • Hjem: Er der særlige opgaver, som du er ansvarlig for, f.eks. styring af økonomien eller udarbejdelse af husholdningsbudgettet? Er du fingernem, når det handler om reparationer eller elektronik? Er der en i din familie, som driver en hjemmebaseret virksomhed, hvor du hjælper med nogle af opgaverne?
  • Fritid: Har du arbejdet som frivillig eller deltaget i samfundsprojekter eller indsamlingskampagner? Er du den, folk kontakter, når de skal have installeret et nyt computerprogram eller har et andet teknisk problem? Er dine hænder skruet rigtigt på, når det handler om at bygge og reparere ting? Er du engageret i fritidsaktiviteter, der kræver udvikling af færdigheder, f.eks. avancerede computerspil?
  •  Tidligere ansættelse: Hvilke færdigheder lærte eller mestrede du, som stadig kan være relevante for en arbejdsgiver i dag?

TRIN 2
Identificer dine færdigheder

Når du har udarbejdet en omfattende liste over den erfaring, du har fået inden for forskellige områder i løbet af dit liv, skal du identificere de færdigheder, du har erhvervet dig under udførelsen af disse aktiviteter. Overvej hver enkelt aktivitet for at afgøre, om den omfattede en færdighed, som kan være værdifuld for en potentiel arbejdsgiver. Hvis du f.eks. var leder for et team i skolen, kan ”projektleder, -styring og -udførelse” være den færdighed, som du skal fremhæve, efterfulgt af en kort beskrivelse af projektet og resultatet af det. Virksomheder og organisationer fokuserer meget på resultater, så du skal lægge vægt på de positive resultater, du opnåede. Du skal løbende opdatere en liste over alle dine færdigheder og den aktivitet, som du deltog i, for at erhverve dem.

TRIN 3
Find et godt CV-format

Nu da du har udført det tunge arbejde med at identificere dine færdigheder, kan du begynde at udforme dit CV. En simpel internetsøgning kan give dig flere eksempler på og skabeloner til færdighedsbaserede CV’er. Se på nogle af eksemplerne, og brug den, der passer bedst til din erfaring. Du behøver ikke at udforme dit CV nøjagtigt som en bestemt skabelon, men kan bruge den som en god vejledning til udformning af dit eget.

TRIN 4
Udform din målsætning

Din målsætning er det første, der skal stå efter dit navn, din adresse og dine kontaktoplysninger. Den skal tydeligt angive, hvilken type stilling du søger. Din målsætning skal være enkelt udformet og være skræddersyet til hver individuel jobmulighed. Hvis f.eks. en populær dametøjsforretning søger medarbejdere, kan du udforme din målsætning som følger: ”At udnytte mine kundeservicekvalifikationer og mit menneskekendskab i en salgsstilling inden modebranchen for kvinder.”

TRIN 5

Fremhæv din uddannelse


De fleste færdighedsbaserede CV’er starter med en uddannelseshistorik primært på grund af manglende joberfaring. Angiv dit højeste uddannelsesniveau og den grad, du fik. Angiv også nævneværdige udmærkelser eller resultater i forbindelse med din uddannelse. Hvis du f.eks. fik 12 i gennemsnit eller var tæt på, skal du absolut nævne det i CV’et. Hvis du af en eller anden grund mener, at din uddannelseshistorik kan være en mulig ulempe i stedet for en fordel, så placér kvalifikationsafsnittet før din uddannelse.

TRIN 6
Vis dine færdigheder
Her kan du anvende din liste over færdigheder, hvoraf mange skal kunne anvendes i de job, du stræber mod. Du kan om muligt lave en overordnet færdighedskategori og derefter angive særlige færdigheder og resultater under kategorioverskriften. Hvis du f.eks. har stået i spidsen for at arrangere en indsamling til fordel for et sportshold eller en -gruppe, kan ”Færdigheder inden for eventplanlægning” eventuelt være kategorien, hvor du nævner særlige resultater/færdigheder, f.eks. ”Planlagt en indsamlingsevent, der oversteg målet på 30.000 kr.” og ”Rekrutterede og stod i spidsen for frivillige for at sikre, at eventen gik som planlagt og ikke overskred budgettet.” Begynd med det, du mener, er de mest salgbare færdigheder til de typer stillinger, du søger. Undersøg jobbeskrivelsen nøje for hver enkelt ansøgning for at se, om du kan tviste eller ændre et ord eller to for at matche de færdigheder, som søges.

TRIN 7

Alle belønninger og resultater


Arbejdsgivere foretrækker at ansætte meget dygtige personer, fordi personer, der er meget dygtige inden for ét område, sandsynligvis også klarer sig godt inden for andre områder. Tænk derfor over resultater, som kan skille dig ud fra mængden. Var du anfører og den mest værdifulde spiller på fodboldholdet i gymnasiet? Har du vundet en lokal skakturnering? Er du blevet anerkendt for din indsats som frivillig? Hvis du mener, at resultater af den type kan stille dig i et mere favorabelt lys, så tag dem med på dit CV.

TRIN 8
Angiv din referencer

På de fleste CV’er står der ”Referencer kan fås ved henvendelse”. Den fremgangsmåde er bestemt en mulighed, hvis indholdet er nok til at fylde omkring en side. Hvis ikke, skal du overveje at angive referencerne direkte på dit etsidede CV. Det vil vise arbejdsgiveren, at du har troværdige personer, som er parate til at udtale sig på dine vegne, og det kan medvirke til at øge arbejdsgiverens tro på en person med mindre arbejdserfaring. Du skal bare sørge for først at spørge de personer, du nævner, om de vil udtale sig på dine vegne og sikre, at de kontaktoplysninger, du angiver,
er opdateret.

TRIN 9
Udfør en sandhedstest

Du har forsøgt at præsentere dine færdigheder på den mest fordelagtige måde. Men du skal være sikker på, at der er hold i det, du nævner i CV’et, når du sidder foran en interviewer. Hvis du bliver bedt om at gå mere i dybden med de enkelte færdigheder, skal du være sikker på, at du ærligt kan beskrive, hvad du opnåede, og hvordan du erhvervede færdigheden.

TRIN 10
Læs korrektur

Der er intet, der ødelægger en potentiel jobmulighed hurtigere end et CV, der er sløset, dårligt udformet eller indeholder typografiske fejl eller ord, der er stavet forkert. Læs en grundig korrektur på dit CV på computeren, skriv det ud, og læs korrektur en gang til.

Bed derefter andre – jo flere, jo bedre – om at gennemgå dit CV og lede efter fejl eller uoverensstemmelser.
Hvis det er muligt, skal du gennemgå dit CV hver gang, før du sender det, for at sikre, at der ikke er sket ændringer i udformningen, eller at der ikke er fejl, som tidligere blev overset.

Der er ingen tvivl om, at det kan være udfordrende at få et job med kun lidt eller ingen relevant joberfaring. Men ved at følge disse trin får du et CV, som på en effektiv måde fremhæver dine kvalifikationer og dit potentiale, og som kan bane vejen for ansættelse.

At skrive et overbevisende CV er kun ét element til at få succes med sin jobsøgning. 

Du kan få flere tips og råd, som du kan bruge i dine bestræbelser på at finde arbejde, hvis du kontakter din lokale Adecco-afdeling.