Spring menu over

Borgervejleder til Skatteforvaltningens udlandsafdeling I Esbjerg

  • Job reference 113583

Del denne side på

På vegne af Skattestyrelsens Kundecenter i Esbjerg søger medarbejdere til et vikariat der strækker sig fra d. 01/10-2022 - 31/12-2022


Skattestyrelsens Kundecenter besvarer alle generelle henvendelser på skatte-, moms- og afgiftsområdet og yder én til én vejledning til borgere og virksomheder per telefon, mail samt vejledning på Facebook og Twitter. Din primære opgave bliver at besvare telefoniske henvendelser ved at udøve vores myndighedsopgave som er vejledning til borgere med udlandsforhold.


Udland
Besvarelse af henvendelser vedrørende fuld-, begrænset-, eller ikke skattepligtige borgere, som netop har henvendelser omkring disse forhold. Der vil endvidere være mulighed for at arbejde med fortolkning og videreformidling både af interne regler, national og international lovgivning.


Din profil

• Vi forventer at du som minimum har en relevant kortere videregående uddannelse med fokus på økonomiske og juridiske områder. Du kan også med fordel være nyuddannet kandidat fx cand. merc. jur. eller cand. jur., Professions bachelor i offentlig administration eller Finansøkonom.

• Du besidder flair for IT, og du har nemt ved at sætte dig ind i nye arbejdsopgaver og systemer

• Du skal være glad for kundekontakt og klar til at yde førsteklasses service

• Du er omstillingsparat og ser udfordringer som muligheder

• Du formulerer dig perfekt på dansk samt besidder gode sprogkundskaber indenfor engelsk både mundtligt og skriftligt

• Du har et positivt og åbent sind


Ansættelsesvilkår

Arbejdstid: Fuldtidsstilling. 37 timer i arbejdstiden mellem 08:30-17:00 mandag og 08:30-16:00 (tirsdag til torsdag) og 08:30-14:30 (Fredag). I oplæringsperioden kan der være færre timer og derfor muligvis ikke helt 37 timer.

Løn: 151,25 kr./t (Dertil kommer pension, fritvalgs opsparing, ferie mv.) Skatteforvaltningen betaler dine pauser (30 min/dagen).

Opstart: 01/10
Slutdato: 31/12

Hvis du har erfaring med ovenstående og er interesseret i stillingen, bedes du oprette profil via www.adecco.dk og uploade dit CV. Herefter skal jeg bede dig fremsende en mail om din interesse for stillingen til Henrik.Jepsen@Adecco.dk og noter i emnefeltet ”Udland, Esbjerg”.

Mere information

Vælg brugerprofil