Spring menu over

Her på siderne finder du en samlet oversigt over de fleste af de overenskomster, som Adecco er en del af.

Mangler din overenskomst? Du er velkommen til at kontakte os og få oplyst forholdene i denne i din afdeling eller hos lønservice.

Butiksoverenskomsten
På nedenstående link kan du læse mere om Butiksoverenskomsten der er indgået mellem Dansk Erhverv og HK Handel.
Butiksoverenskomsten

Vikaroverenskomst
På nedenstående link kan du læse mere om Vikaroverenskomst, som er indgået sammen med Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fagligt Fælles Forbund.
Vikaroverenskomst

Jord- og betonoverenskomsten
På nedenstående link kan du læse mere om Jord- og betonoverenskomsten, som er indgået sammen med Dansk Byggeri og Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes fagforening.
Jord- og betonoverenskomsten

Service overenskomst
På nedenstående link kan du læse mere om Service overenskomsten, som er indgået sammen DI Overenskomst II (SBA) og 3F Privat Service, Hotel og Restauration og Landssammenslutningen for Rengøring og Service under Serviceforbundet.
Service overenskomst

IT overenskomst
På nedenstående link kan du læse mere om IT overenskomsten, der er indgået mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat.
IT overenskomst

Funktionærenes overenskomst
På nedenstående link kan du læse mere om Funktionærenes overenskomst, som er indgået sammen med Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat og HK HANDEL.
Funktionæroverneskomst

Slagteroverenskomsten
På nedenstående link kan du læse mere om Slagteroverenskomsten, som er indgået Dansk Industri og Fødevareforbundet NNF.
Slagteroverenskomsten

Bygge- og anlægsoverenskomsten
På nedenstående link kan du læse mere om Bygge- og anlægsoverenskomsten, som er indgået mellem Dansk byggeri og Fagligt Fælles Forbund.
Bygge-og anlægsoverenskomst

DI Mejeriernes fællesoverenskomst
På nedenstående link kan du læse mere om Mejeriernes fællesoverenskomst, der er indgået med Dansk Industri.
Mejeriernes fællesoverenskomst

Industriens overenskomst
På nedenstående link kan du læse mere om industriens overenskomst, som er indgået sammen med Dansk Industri.
Industriens overenskomst

Kantineoverenskomst
Kantineoverenskomsten er lavet i samarbejde med Adecco A/S og 3F, privat service hotel og restauration og omfatter vikarer, der udfører arbejde i kantiner, udsendt af Adecco til en brugervirksomhed.
Kantineoverenskomst