Spring menu over

Har du brug for personale til at udføre pleje og omsorgsopgaver personligt, engageret og professionelt? Vores dygtige kandidater har netop disse kvaliteter med sig. Vi løfter og håndterer specialopgaver under Sundheds- og Serviceloven for Kommuner og Regioner, herunder:

  • Pleje -, støtte- og ledsageopgaver hos børn og voksne i eget hjem
  • Respiratorisk overvågning og pleje af børn og voksne i eget hjem

Kontaktformular til virksomheder

Hvem har din virksomhed brug for?

Tag en snak med os - helt uforpligtende

Ring til os på +45 38 38 70 84

Eller udfyld formularen herunder, så finder vi en løsning, der passer til jeres behov.

Derfor får du den bedste løsning hos Adecco

Med os på sidelinjen får du en samarbejdspartner, som er specialiseret i personlig omsorgspleje. Vi kan hjælpe dig uanset om du søger en læge, lægesekretær, pædagogmedhjælper, socialrådgiver, sosu assistent eller sygeplejerske (i både Danmark og Norge).

Det er ikke nemt at finde kvalificerede, ledige kandidater, når helt bestemte kompetencer søges. Adecco er et internationalt vikarbureau specialiseret i en række områder, hvor vi har stor erfaring med nem og hurtig ansættelse af vikarer og projektansatte. Vi lader dig skyde genvej til de gode kandidater og sparer dig samtidig for en masse administrativt besvær.

 

Vi arbejder på følgende 5 hovedforretningsområder:

  • Dag-til-dag vikardækninger til kommunale og regionale kunder inden for sundhedsområdet
  • Håndtering af støtte og hjælpeordninger under Serviceloven til Børn og Unge i eget hjem
  • Håndtering af respiratorordningen under sundhedsloven til voksne i eget hjem
  • Rekruttering af læger – nationalt og globalt
  • Håndtering af Clinical Home Trials

 

Vikardækninger til kommunale og regionale kunder inden for sundhedsområdet.

Vi er i 1. leverandør af vikarer til sygehuse i Region Sjælland. Derudover leverer vi vikarer til psykiatrien og det somatiske område i andre dele af landet, ligesom vi understøtter kriminalforsorgen, hospices og den kommunale hjemmepleje ved pludseligt opståede vakancer og behov. Endelig leverer vi lægesekretærer for en række private og offentlige kunder.

 

Håndtering af støtte og hjælpeordninger under Serviceloven til Børn og Unge i eget hjem.

For den kommunale forvaltning kan det være en vanskelig opgave at håndtere ordninger i familiers eget hjem. Det er en kunst at manøvrere i farvandet mellem familiens ønsker/behov, medarbejdernes ønsker/krav og bevillingen og lovgivningens rammer. Resultatet bliver ofte et uhensigtsmæssigt stort tidsforbrug forbundet med håndtering og administration af ordningerne.

Vi rekrutterer konsulenter som er specialister i at håndtere den særlige dynamik i hjemmet og finde en god balance mellem de ofte modsatrettede interesser. Resultatet er et markant reduceret tidsforbrug i forvaltningen, mindre personaleomsætning på ordningerne og højere tilfredshed hos borgerne.

 

Håndtering af respiratorordningen under sundhedsloven til voksne i eget hjem.

Håndtering af et betydeligt antal respirationsordninger i borgeres eget hjem er en del af vores primære fokusområder. Der er tale om både faglærte og ufaglærte ordninger - typisk 24 timers dækning i hjemmet.

Det er en helt særlig disciplin at håndtere et 24-timers team i borgeres eget hjem. Foruden stærke og gennemprøvede procedurer og kvalitetssikring, så har vores konsulenter opbygget ekspertise omkring løsningerne og håndtering af opgaverne. Vi kan derfor tilbyde en løsning, som giver borgeren kvalitet og stabilitet, samtidig med at kunden får en attraktiv pris.

 

Rekruttering af læger – nationalt og internationalt.

Vi er i dag 1. leverandør af læger til vikariater inden for psykiatrien i Region Hovedstaden, ligesom vi tilbyder alle danske regioner international rekruttering af læger. I relation til sidstnævnte er vores styrke, at vi som samarbejdspartner kan tilbyde en global sourcing platform, som er uvurderlig i tiltrækning af speciallæger til sundhedsvæsenet i Danmark. Vi samarbejder med sprogleverandører, som er specialister i opkvalificering af læger til Dansk på B2 niveau.

 

Håndtering af Clinical Home Trials.

Flere og flere medicinske forsøg forlægges i dag til patienternes hjem, for at mindske presset på de kliniske afdelinger og for at øge patient-service. Vi er Danmarks førende leverandør af netop sygeplejersker til Clinical Home Trials. Vi samarbejder med flere internationale samarbejdspartnere og danske sygehuse om, at gennemføre medicinske fase 3 forsøg i patienternes eget hjem.


Uanset om du søger en pædagog, sygeplejerske, social- og sundhedsassistent, lægesekretær eller psykiater, er alt du skal gøre at udfylde formularen.

Vælg brugerprofil