Privatlivspolitik

Adecco Danmark (“Adecco”, “vi” eller “os”) forpligter sig til at beskytte og respektere dit privatliv.

Denne Privatlivspolitik beskriver (sammen med andre dokumenter, som vi refererer til heri) hvilke personoplysninger, vi indsamler fra dig, og hvordan vi behandler dine personoplysninger.


Personoplysninger, vi vil indsamle fra dig

 • Vi vil indsamle personoplysninger om dine besøg til Webstedet, herunder, men ikke begrænset til, trafikdata, placeringsdata, weblogdata, indhold fra undersøgelser og kontaktformularer samt anden kommunikationsdata og ressourcer, som du benytter. Vores indsamling af disse personlige oplysninger vil gøre dit besøg til Webstedet lettere i fremtiden, da vi vil være i stand til at foreslå Indhold, som er relevant for dig, baseret på din placering, når du går ind på Webstedet.
 • Vi vil indsamle enhver oplysning, du giver os, når du bruger vores kontaktformularer (for eksempel “Kontakt”, “Send os en Meddelelse”, “Få opdateringer om økonomi”, eller “Kontakt os om et samarbejde”). Udlevering af dine personoplysninger til os via vores kontaktformularer er ikke et lovbestemt krav eller en kontraktuel forpligtelse. Bemærk dog, at felterne som er markeret med en stjerne (*) er obligatoriske felter, fordi vi har brug for disse oplysninger for at efterkomme eller besvare din henvendelse. Andre oplysninger eller personoplysninger, som du deler med os, idet du udfylder kontaktformularen er udelukkende din beslutning. Hvis du kontakter os, vil vi beholde en kopi af korrespondancen.
 • Vi benytter dine personoplysninger til at sende dig direct marketing via e-mail, når du tilvælger det formål i den relevante kontaktformular. Du kan til enhver tid fravælge modtagelse af fremtidige marketinghenvendelser.
 • Ved benyttelse af vores online services, lagrer vi cookies i henhold til den mere detaljerede gennemgang i vores Cookiepolitik.

Hvordan vi bruger dine personoplysninger

Dine personoplysninger vil blive indsamlet og håndteret af os med henblik på følgende formål:

 • for at skræddersy Indhold og ressourcer til dine præferencer bedst muligt.
 • for at besvare dine henvendelser eller spørgsmål, når du kontakter os.
 • for at sende dig anden information – såsom om fremtidige events hos Adecco eller nyhedsbreve – som kan have din interesse.
 • for at hjælpe os med at skabe, publicere og forbedre det Indhold, som er mest relevant for dig.
 • for at sikre os at Webstedets Indhold bliver præsenteret på den mest effektive måde for dig og din enhed.
 • for at lade dig tage del i de interaktive elementer af vores Websted, når du vælger at gøre det.
 • for fortsat at udvikle og forbedre Webstedet og vores systemer til at levere en bedre oplevelse til dig.

Vores brug af oplysninger som beskrevet ovenfor er tilladt under gældende data-beskyttelseslovgivning fordi den er:

 • nødvendig for vores legitime interesser i at forfølge de mål, som er beskrevet ovenfor, og sådanne interesser i hvert enkelt tilfælde ikke annulleres af dine privatlivsinteresser;
 • i visse tilfælde, nødvendig for at opfylde vores juridiske eller regulatoriske forpligtelser, såsom udlevering af oplysninger til myndigheder, ordenshåndhævelse eller statslige organer; eller
 • i visse tilfælde, nødvendig for udførelsen af en opgave som tjener offentligheden og som, når vi anvender særlige kategorier af personoplysninger, er nødvendig for at etablere, udøve eller forsvare retskrav eller hvor behandlingen er knyttet til personoplysninger som tydeligvis er offentligt tilgængelige;
 • i begrænsede forhold, behandlet med din accept, som vi får fra dig fra tid til anden, som for eksempel, når du tilvælger modtagelse af marketinghenvendelser og nyheder via e-mail.

Vi benytter ikke automatafgørelser som udelukkende er baseret på automatisk behandling, herunder profilering, og som har juridiske konsekvenser for dig eller har lignende vigtig indvirkning på dig.

Vi beholder dine oplysninger længere end det påkrævede tidsrum for at leve op til vores juridiske og regulatoriske forpligtelser. Tidsrummet, hvor vi beholder dine personoplysninger, afhænger af de respektive formål, dine data behandles med, og de respektive værktøjer, som benyttes til håndteringen af dem.

Det er ikke muligt at udstikke de forskellige tidsrum, som data beholdes i, i et lettilgængeligt format under denne Privatlivspolitik. Kriterierne som afgør de relevante tidsrum er, at vi vil beholde personoplysningerne som er beskrevet ovenfor så længe som (i) det er nødvendigt for de respektive formål, (ii) det er nødvendigt for at opretholde vores forretningsforbindelse med dig, (iii) du har givet dit samtykke til, og/eller (iv) det er påkrævet under relevante lovbestemmelser.


Deling med tredjeparter

For at understøtte vores effektive brug af dine oplysninger, og for at levere indhold og/eller ressourcer til dig, deler vi dine oplysninger med tredjeparter. Udleveringen af oplysninger vil dog kun finde sted under de følgende omstændigheder:

 • Til leverandører, personer eller firmaer under kontrakt med os, samt agenter: fra tid til anden engagerer vi eller ansætter andre firmaer eller individer til at udføre funktioner på vegne af os.
  Deling med tredjeparter inkluderer:
  • Tredjepart, som varetager husning af indhold til vores websted via deres servere, som er lokaliseret i EU/EØS og USA.
  • Tredjepart, som varetager vedligeholdelse af vores websteds indhold
  • Tredjepart, som varetager levering af marketingstjenester eller
  • Tredjepart, som varetager levering af økonomiske analyserer.

   • De nævnte tredjeparter har base de følgende steder: EU/EØS og USA. Modtagere som disse vil kun have adgang til dine personoplysninger ifald det er nødvendigt for at udføre deres funktioner, og har ikke tilladelse til at benytte den slags personoplysninger til noget andet formål. Disse modtagere vil være underlagt fortrolighedsklausuler i deres kontrakter.
   • Til andre enheder tilhørende Adecco Gruppen (dvs. ethvert selskab, som enten direkte eller indirekte kontrolleres af Adecco). En liste over Adecco Gruppens selskaber kan findes her https://www.adeccogroup.com/worldwide-locations/ sammen med deres leverandører, kontrahenter og agenter, som kan være involveret i leveringen af Webstedet eller dets indhold, så vi kan yde dig bedre service eller blot besvare dine henvendelser (fx, når du benytter vores kontaktsider).
   • Til statslige myndigheder eller politimyndigheder hvis vi suverænt vurderer at vi er juridisk forpligtede til at gøre det.

   IP-adresser og cookies

   Vi indsamler oplysninger om din computer, blandt andet IP-adresse (hvor den er tilgængelig), operativsystem og browser med henblik på at administrere vores systemer. Dette drejer sig om statistiske data over vores brugeres browserhandlinger og -mønstre, og identificerer ikke dig eller andre individuelle brugere.

   Af samme grund indsamler vi information om din generelle internetbrug ved at anvende en cookie-fil, som lagres på din enhed. Cookies hjælper os med at forbedre Webstedet og levere bedre indhold, som er mere skræddersyet til den individuelle bruger. Ønsker du mere information om vores brug af cookies på Webstedet, henviser vi til vores Cookiepolitik.

   Hvis du deler din computer med andre, vil vi råde til at du ikke vælger “husk mine oplysninger”, når den mulighed tilbydes på Webstedet.


   Hvor dine personoplysninger lagres og behandle

   Som beskrevet i ovenstående afsnit, “Deling med tredjeparter”, deler vi dine personoplysninger med de følgende:

   • Til tredjeparter som leverandører, personer eller firmaer under kontrakt med os, eller agenter: hvor vi benytter en leverandør, kontrahent eller agent, forbliver dine personoplysninger under vores kontrol, og vi har kontrolinstanser til at sikre, at dine personoplysninger beskyttes tilstrækkeligt.
   • Andre selskaber i Adecco Gruppen: vi har indgået aftaler på tværs af hele gruppen, som sikrer, at dine personoplysninger fortsat behandles med en tilstrækkelig grad af beskyttelse.

   Vi tilstræber at tage alle skridt, som med rimelighed kan antages at være nødvendige, for at sikre os at dine personoplysninger behandles sikkert og i overensstemmelse med denne Privatlivspolitik.


   Overfører vi dine data udenfor EU?

   Dine personoplysninger kan blive overført og behandlet i et eller flere andre lande i eller udenfor EU. Vi overfører kun dine data udenfor EU til lande, som EU Kommissionen vurderer vil levere en tilstrækkelig grad af beskyttelse til dig, eller hvor Adecco Gruppen har etableret passende sikkerhedsforanstaltninger for at værne om dit privatliv og dine oplysninger. Disse lande omfatter i øjeblikket USA.


   Datasikkerhed

   Selv om vi gør vores bedste for at beskytte dine personoplysninger, bør du vide at overførsel af oplysninger via internettet ikke er fuldstændigt sikkert, og vi er ikke i stand til at garantere sikkerheden omkring de af dine personoplysninger, som overføres til Webstedet eller til en tredjepart; derfor foregår enhver overførsel på dit eget ansvar. Vi vil operere med strenge procedurer og passende tekniske og administrative sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre enhver uautoriseret adgang, ændring, sletning eller overførsel af dine personoplysninger.

   Dine rettigheder. Hvordan du kan få adgang til, korrigere og slette dine personoplysninger.

   Under gældende databeskyttelseslove har du de følgende rettigheder:

   • Ret til at få adgang til og anskaffe en kopi af dine personoplysninger
    Du har ret til at bede om en bekræftelse af, om vi behandler nogle af dine personoplysninger. Hvor dette er tilfældet, har du ret til adgang til visse af dine personoplysninger og til visse informationer om hvordan de behandles. I visse tilfælde, kan du bede os om at udlevere en elektronisk kopi af dine oplysninger. I visse enkeltstående tilfælde, har du ret til at bede om videreførelse af dine oplysninger.
   • Ret til at korrigere dine personoplysninger
    Hvis du kan dokumentere, at de personoplysninger, vi besidder om dig, ikke er korrekte, kan du bede om at få disse oplysninger opdateret eller på anden vis korrigeret.
   • Ret til at blive glemt/få data slettet
    Under visse omstændigheder har du ret til at få dine personoplysninger slettet. Du kan til enhver tid bede om dette, og Adecco vil da vurdere, om dit ønske kan efterkommes. Denne ret er dog afhængig af, om vi har nogen juridisk ret eller forpligtelse til at beholde data. I situationer hvor vi vurderer, at loven tilsiger, at dit ønske om at få slettet dine personoplysninger skal efterkommes, vil Adecco gøre dette uden tøven.
   • Ret til at begrænse eller klage Under visse omstændigheder, har du ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset og/eller klage over behandlingen af dine personoplysninger. Denne ret er dog afhængig af, om vi har nogen juridisk ret eller forpligtelse til at beholde data. I situationer hvor vi vurderer, at loven tilsiger, at dit ønske om at få begrænset dine personoplysninger skal efterkommes, vil Adecco gøre dette uden tøven.

   For at gøre disse rettigheder gældende, kan du kontakte os på følgende adresse: privacy@adecco.dk

   I tilfælde hvor vores håndtering af dine personoplysninger er betinget af dit samtykke, har du til enhver tid mulighed for at trække det samtykke tilbage. At trække dit samtykke tilbage vil ikke influere på legitimiteten af vores håndtering af sådanne oplysninger, som fandt sted før modtagelsen af en sådan tilbagetrækning.

   Du har også mulighed for at indsende en klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet.


   Markedsføringsmateriale

   Vi vil kun sende dig markedsføringsmateriale via e-mail, når du har givet os dit samtykke til det.

   Vi vil typisk tilbyde dette ved hjælp af et felt til afkrydsning på de formularer, vi bruger til at indsamle dine personoplysninger, hvor du kan sætte et kryds, hvis du accepterer at modtage markedsføringsmateriale. Når vi sender dig markedsføringsmateriale via e-mail, kan du fravælge fremtidige markedsføringsmateriale ved at klikke på ‘unsubscribe’ eller ”fravælg” i e-mailen. Du kan desuden til enhver tid udøve din ret til at fravælge det ved at kontakte os på privacy@adecco.dk hvor du oplyser os om følgende: dit navn, din e-mailadresse, dit telefonnummer, samt hvilket marketingmateriale, du ikke længere ønsker at modtage.


   Ændringer i denne Privatlivspolitik

   Betingelserne i denne Privatlivspolitik kan ændre sig fra tid til anden. Vi vil offentliggøre enhver vigtig ændring i denne Privatlivspolitik gennem passende meddelelser enten på dette websted eller ved at kontakte dig gennem andre kanaler.


   Kontakt

   Spørgsmål, kommentarer og henvendelser angående denne Privatlivspolitik er velkomne og kan rettes til Adecco Danmark, privacy@adecco.dk.

   Du kan bede om en kopi af de mekanismer, der knytter sig til en specifik overførsel af dine personoplysninger ved at kontakte privacy@adecco.dk.

   Du kan også kontakte vores Local Privacy Lead på følgende adresse: Adecco Danmark, Falkonér Alle 1, 2000 Frederiksberg.