Ansøgeres sikkerhed i forbindelse med "Phishing"

Der har været rapporter fra flere lande om en række forsøg på svindel med brug af Adeccos navn. Det er vigtigt at understrege, at INGEN repræsentant for Adecco nogensinde vil bede om nogen form for betaling fra nogen ansøger eller medarbejder under en jobsøgning eller udvælgelsesproces.

Vi er blevet gjort opmærksomme på, at ADECCOS navn og varemærke bliver brugt i en række lande af personer, som på ingen måde har forbindelse til Adecco Gruppen. Disse personer sætter jobannoncer op på almindelige jobsider på internettet og bruger navnet “Adecco” uden vores tilladelse. Vi har også grund til at tro, at e-mails, breve, telefonopkald og andre handlinger af disse personer udelukkende drejer sig om ulovlige forsøg på at skaffe penge og skaffe sig adgang til jobsøgendes personlige og fortrolige oplysninger.

Vi er lige nu bevidste om en række svindelsager, hvor Adeccos navn bliver brugt, i Canada, Frankrig, Ghana, Hong Kong, Italien og i USA.


Beskyt dig selv

Inden du udleverer personoplysninger, ID eller bankoplysninger under en jobsøgningsproces, skal du sikre dig, at din kontakt er en autoriseret repræsentant for Adecco. Dette kan bekræftes ved at kontakte Adeccos kontor i dit land; Adecco kontor i Danmark.

Vær på vagt overfor enhver uventet e-mail, instant message, voice-mail eller fax, som hævder at være fra Adecco. Hvis du modtager sådan en besked, så kontakt Adeccos kontor i dit land og bekræft meddelelsens ægthed.

Hvis du mener at være et offer i en sådan svindelsag, vil vi kraftigt opfordre til, at du anmelder hændelsen til de lokale myndigheder.


Kontakt os

Hvis du ønsker at anmelde misbrug af Adeccos navn og varemærke, bedes du venligst kontakte Adeccos kontor i det land, hvor hændelsen fandt sted. Hvis Adecco ikke opererer i det land, kontakt da venligst: compliance@adecco.com eller www.aceconduct.com.

Hvis du søger arbejde i dit eget land, kan du kontakte Adecco gennem vores lokale hjemmeside Adecco Danmark.

Hvis du søger arbejde internationalt, findes der ledige stillinger i adskillige lande på Adeccos platform - Adecco Global.